Jogi nyilatkozat

A weboldal meglátogatásakor gondosan olvassa el a weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket, és győződjön meg róla, hogy helyesen értelmezi azokat. A weboldal látogatója a weboldalhoz való hozzáféréssel és annak használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az általános felhasználási és szerződési feltételeket. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja a weboldalt.

Általános Felhasználási Feltételek

 1. A Programlehetőségek.hu domain néven bejegyzett turisztikai weboldal (továbbiakban: Portál) tulajdonosa és üzemeltetője Nagy Tamás – magánszemély. (továbbiakban: Szolgáltató)
 2. Szolgáltató adatai:

Név:    Nagy Tamás
Székhely:   9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 21.
Postacím:   9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 21.
Adószám:  74275898-1-28
Számlavezető pénzintézet: OTP-BANK.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11773463-00199870
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93481/2016
Telefon:   +36-30 22 69 791
E-mail: info@programlehetoségek.hu
Weboldal: www.programlehetosegek.hu

 1. A Portálra érkező valamennyi látogató, a portál használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a Portálra vonatkozó jelen általános felhasználási szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).
 2. A Portálon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata mindenkor a látogatók saját kockázatára és felelősségére történik.
 3. A Portált megtekintő látogató a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes.
 4. A Portál, mint gyűjteményes mű szerzői jogi oltalom alatt áll. A Portálon megjelent adatok  üzleti célú másolása, felhasználása, utánközlése nem engedélyezett. A tartalom nem üzleti célú felhasználásra engedély kérhető.
 5. Szolgáltató törekszik a Portálon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, valódiságáért, frissességéért, hitelességéért felelősséget vállalni nem tud.
 6. A Portálon található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.
 7. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a portál mindenkori zavartalan és hibamentes működését. Így felelni sem tud azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál működésével kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 8. Szolgáltató a regisztrációk során birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Gondoskodik a látogatók személyes adatainak biztonságáról. A regisztráció alkalmával a felhasználó jelen ÁSZF rendelkezésein túl megismeri és elfogadja a Portál Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.
 9. 11. A Portálon hirdetést megrendelő felhasználó a regisztráció alkalmával megismeri és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Megjelenések megrendelésére vonatkozó szabályzatot
 10. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltató megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.
 11. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.